ניתוח רבע-שנתי


התפלגות מספר ההחלטות, כולל החלטות בדן יחיד, להן היה שותף כל שופט לפי העניין הנדון

ינואר-מרץ 1999 אפריל-יוני 1999 יולי-ספטמבר 1999
אוקטובר-דצמבר 1999 ינואר-מרץ 2000


ניתוח החלטות מעל חמישה עמודים

ינואר-מרץ 1999 אפריל-יוני 1999 יולי-ספטמבר 1999
אוקטובר-דצמבר 1999 ינואר-מרץ 2000


סיכום רבעוני

ינואר-מרץ 1999 אפריל-יוני 1999 יולי-ספטמבר 1999
אוקטובר-דצמבר 1999 ינואר-מרץ 1999