מעקב פעילות רבעוני

יולי - ספטמבר 1999

התפלגות מספר ההחלטות, כולל החלטות בדן יחיד, להן היה שותף כל שופט לפי העניין הנדון

 

 

אזרחי

פלילי

בג"צ

סה"כ

שופט

N

%

N

%

N

%

N

%

אהרון ברק

607

35.5

62

5.1

153

7.6

822

16.6

תיאודור אור

362

21.2

133

10.9

224

11.1

719

14.5

דורית בייניש

145

8.5

105

8.6

180

8.9

430

8.7

דליה דורנר

8

0.5

52

4.3

182

9.0

242

4.9

יצחק אנגלרד

19

1.1

21

1.7

88

4.4

128

2.6

שלמה לוין

56

3.3

142

11.6

128

6.3

326

6.6

יצחק זמיר

83

4.9

22

1.8

35

1.7

140

2.8

טובה שטרסברג כהן

0

0.0

100

8.2

3

0.1

103

2.1

אליהו מצא

174

10.2

88

7.2

103

5.1

365

7.4

מישאל חשין

64

3.7

165

13.5

301

14.9

530

10.7

חנוך אריאל

23

1.3

46

3.8

245

12.1

314

6.3

יעקב טירקל

103

6.0

139

11.4

236

11.7

478

9.6

מנחם אילן

7

0.4

3

0.2

1

0.0

11

0.2

עבד אל רחמן זועבי

40

2.3

54

4.4

88

4.4

182

3.7

יעקב קדמי

18

1.1

91

7.4

55

2.7

164

3.3

סה"כ

1709

100.0

1223

100.0

2022

100.0

4954

100.0

 

אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט מתוך סה"כ ההחלטות שהתקבלו במהלך הרבעון

אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט במהלך הרבעון לפי עניין ההחלטה