מעקב פעילות רבעוני

ינואר מרץ 1999

מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

על-פי העניין ואורך ההחלטה

 

 

קצרות

בינוניות

ארוכות

סה"כ

החלטות

N

%

N

%

N

%

N

%

בג"צ

1685

29.8

37

13.1

11

10.2

1733

28.7

אזרחי

2999

53.1

130

45.9

56

51.9

3185

52.7

פלילי

963

17.1

116

41.0

41

38.0

1120

18.5

סה"כ

5647

100.0

283

100.0

108

100.0

6038

100.0

* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים

תרשים התפלגות ההחלטות לפי אורך ההחלטה

תרשים התפלגות ההחלטות לפי העניין הנדון