מעקב פעילות רבעוני

אוקטובר - דצמבר 1999

מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

על-פי העניין ואורך ההחלטה

 

 

קצרות

בינוניות

ארוכות

סה"כ

החלטות

N

%

N

%

N

%

N

%

בג"צ

1952

33.3

52

14.3

22

17.3

2026

31.9

אזרחי

2810

47.9

151

41.5

61

48.0

3022

47.5

פלילי

1104

18.8

161

44.2

44

34.6

1309

20.6

סה"כ

5866

100.0

364

100.0

127

100.0

6357

100.0

* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים

 

תרשים התפלגות ההחלטות לפי אורך ההחלטה

תרשים התפלגות ההחלטות לפי העניין הנדון