מעקב פעילות רבעוני

אפריל יוני 1999

מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

על-פי העניין ואורך ההחלטה

 

 

קצרות

בינוניות

ארוכות

סה"כ

החלטות

N

%

N

%

N

%

N

%

בג"צ

1796

34.5

51

22.6

13

15.1

1860

33.7

אזרחי

2555

49.1

100

44.2

50

58.1

2705

49.0

פלילי

854

16.4

75

33.2

23

26.7

952

17.3

סה"כ

5205

100.0

226

100.0

86

100.0

5517

100.0

* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים

תרשים התפלגות ההחלטות לפי אורך ההחלטה

תרשים התפלגות ההחלטות לפי העניין הנדון