מעקב פעילות רבעוני

אוקטובר - דצמבר 1999

התפלגות מספר ההחלטות, כולל החלטות בדן יחיד, להן היה שותף כל שופט לפי העניין הנדון

 

אזרחי

פלילי

בג"צ

סה"כ

שופט

N

%

N

%

N

%

N

%

אהרון ברק

711

42.5

233

14.4

153

7.0

1097

20.1

שלמה לוין

107

6.4

67

4.1

68

3.1

242

4.4

תיאודור אור

136

8.1

72

4.4

82

3.8

286

5.2

יצחק זמיר

40

2.4

122

7.5

358

16.4

520

9.5

מישאל חשין

27

1.6

178

11.0

297

13.6

502

9.2

אליהו מצא

37

2.2

85

5.2

135

6.2

257

4.7

יעקב טירקל

119

7.1

179

11.0

151

6.9

449

8.2

יעקב קדמי

0

0.0

15

0.9

8

0.4

23

0.4

טובה שטרסברג כהן

263

15.7

189

11.7

181

8.3

633

11.6

דליה דורנר

127

7.6

120

7.4

250

11.5

497

9.1

דורית בייניש

15

0.9

83

5.1

292

13.4

390

7.1

יצחק אנגלרד

62

3.7

168

10.4

156

7.2

386

7.1

חנוך אריאל

1

0.1

1

0.1

1

0.0

3

0.1

מנחם אילן

13

0.8

5

0.3

18

0.8

36

0.7

עבד אל רחמן זועבי

13

0.8

108

6.7

28

1.3

148

2.7

סה"כ

1671

100.0

1621

100.2

2178

100.0

5470

100.0

 

אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט מתוך סה"כ ההחלטות שהתקבלו במהלך הרבעון

אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט במהלך הרבעון לפי עניין ההחלטה