ניתוח חצי-שנתי


התפלגות מספר ההחלטות, כולל החלטות בדן יחיד, להן היה שותף כל שופט לפי העניין הנדון

ינואר-יוני 1999 יולי-דצמבר 1999 ינואר-יוני 2000


מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון על-פי העניין ואורך ההחלטה

ינואר-יוני 1999 יולי-דצמבר 1999 ינואר-יוני 2000


ניתוח חצי שנתי של החלטות ארוכות

ינואר-יוני 1999 יולי-דצמבר 1999 ינואר-יוני 2000