מעקב פעילות חצי שנתי

יולי - דצמבר 1999

מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

על-פי העניין ואורך ההחלטה

 

 

קצרות

בינוניות

ארוכות

סה"כ

החלטות

N

%

N

%

N

%

N

%

בג"צ

3468

33.5

84

13.9

37

16.7

3589

32.1

אזרחי

4958

47.8

245

40.6

104

46.8

5307

47.4

פלילי

1939

18.7

274

45.4

81

36.5

2294

20.5

סה"כ

10365

100.0

603

100.0

222

100.0

11190

100.0

* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים

 

תרשים התפלגות ההחלטות לפי אורך ההחלטה

תרשים התפלגות ההחלטות לפי העניין הנדון