מעקב פעילות חצי שנתי

יולי - דצמבר 1999

התפלגות מספר ההחלטות, כולל החלטות בדן יחיד, להן היה שותף כל שופט לפי העניין הנדון

 

אזרחי

פלילי

בג"צ

סה"כ

שופט

N

%

N

%

N

%

N

%

אהרון ברק

719

21.3

285

10.0

335

8.0

1339

12.8

שלמה לוין

126

3.7

88

3.1

156

3.7

370

3.5

תיאודור אור

192

5.7

214

7.5

210

5.0

612

5.9

יצחק זמיר

123

3.6

144

5.1

393

9.4

660

6.3

מישאל חשין

27

0.8

278

9.8

300

7.1

605

5.8

אליהו מצא

211

6.2

173

6.1

238

5.7

622

6.0

יעקב טירקל

183

5.4

344

12.1

452

10.8

979

9.4

יעקב קדמי

23

0.7

61

2.1

253

6.0

337

3.2

טובה שטרסברג כהן

366

10.8

328

11.5

417

9.9

1111

10.7

דליה דורנר

134

4.0

123

4.3

251

6.0

508

4.9

דורית בייניש

55

1.6

137

4.8

380

9.0

572

5.5

יצחק אנגלרד

80

2.4

259

9.1

211

5.0

550

5.3

חנוך אריאל

1710

50.6

1224

43.0

2023

48.2

4957

47.6

מנחם אילן

13

0.4

5

0.2

18

0.4

36

0.3

עבד אל רחמן זועבי

13

0.4

108

3.8

28

0.7

148

1.4

סה"כ

3975

117.6

3771

132.4

5665

134.9

13406

128.6

 

תרשים המתאר את אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט מתוך סה"כ ההחלטות שהתקבלו

תרשים המתאר את אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט לפי עניין ההחלטה