מעקב פעילות רבעוני

ינואר – מרץ 1999

התפלגות מספר ההחלטות, כולל החלטות בדן יחיד, להן היה שותף כל שופט לפי העניין הנדון

 

אזרחי

פלילי

בג"צ

סה"כ

שופט

N

%

N

%

N

%

N

%

אהרון ברק

876

37.7

100

8.3

216

9.7

1192

20.7

תיאודור אור

306

13.2

77

6.4

191

8.6

574

10.0

דורית בייניש

115

4.9

176

14.6

263

11.8

554

9.6

דליה דורנר

127

5.5

143

11.9

236

10.6

506

8.8

יצחק אנגלרד

120

5.2

150

12.4

236

10.6

506

8.8

שלמה לוין

225

9.7

100

8.3

115

5.2

440

7.6

יצחק זמיר

19

0.8

99

8.2

248

11.2

366

6.4

טובה שטרסברג כהן

216

9.3

43

3.6

105

4.7

364

6.3

אליהו מצא

40

1.7

119

9.9

155

7.0

314

5.5

מישאל חשין

37

1.6

12

1.0

242

10.9

291

5.1

חנוך אריאל

73

3.1

63

5.2

96

4.3

232

4.0

יעקב טירקל

107

4.6

34

2.8

41

1.8

182

3.2

מנחם אילן

62

2.7

47

3.9

45

2.0

154

2.7

עבד אל רחמן זועבי

0

0.0

19

1.6

25

1.1

44

0.8

יעקב קדמי

2

0.1

24

2.0

7

0.3

33

0.6

סה"כ

2325

100.0

1206

100.0

2221

100.0

5752

100.0

 

אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט מתוך סה"כ ההחלטות שהתקבלו במהלך הרבעון

אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט במהלך הרבעון לפי עניין ההחלטה