מעקב פעילות רבעוני

ינואר - מרץ 1999

אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט במהלך הרבעון לפי עניין ההחלטה