מעקב פעילות רבעוני

ינואר - מרץ 1999

אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט מתוך סה"כ ההחלטות שהתקבלו במהלך הרבעון