מעקב פעילות רבעוני

אפריל – יוני 1999

התפלגות מספר ההחלטות, כולל החלטות בדן יחיד, להן היה שותף כל שופט לפי העניין הנדון

 

אזרחי

פלילי

בג"צ

סה"כ

שופט

N

%

N

%

N

%

N

%

אהרון ברק

1045

48.0

114

10.4

154

6.9

1193

22.2

תיאודור אור

165

7.6

78

7.1

107

4.8

350

6.5

דורית בייניש

227

10.4

126

11.5

201

9.0

554

10.3

דליה דורנר

32

1.5

48

4.4

271

12.2

351

6.5

יצחק אנגלרד

39

1.8

70

6.4

427

19.2

536

10.0

שלמה לוין

21

1.0

34

3.1

47

2.1

102

1.9

יצחק זמיר

166

7.6

165

15.1

160

7.2

491

9.1

טובה שטרסברג כהן

0

0.0

18

1.6

6

0.3

24

0.4

אליהו מצא

173

8.0

136

12.4

185

8.3

494

9.2

מישאל חשין

104

4.8

96

8.8

347

15.6

547

10.2

חנוך אריאל

13

0.6

49

4.5

112

5.0

182

3.4

יעקב טירקל

104

4.8

56

5.1

88

3.9

248

4.6

מנחם אילן

12

0.6

5

0.5

9

0.4

26

0.5

עבד אל רחמן זועבי

49

2.3

46

4.2

97

4.4

192

3.6

יעקב קדמי

26

1.2

52

4.8

18

0.8

96

1.8

סה"כ

2176

100.0

1093

100.0

2229

100.0

5386

100.0

 

אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט מתוך סה"כ ההחלטות שהתקבלו במהלך הרבעון

אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט במהלך הרבעון לפי עניין ההחלטה