מעקב פעילות רבעוני

אפריל - יוני 1999

אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט במהלך הרבעון לפי עניין ההחלטה