מעקב פעילות רבעוני

אפריל - יוני 1999

אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט מתוך סה"כ ההחלטות שהתקבלו במהלך הרבעון