מעקב פעילות חצי שנתי

ינואר יוני 1999

מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

על-פי העניין ואורך ההחלטה

 

 

קצרות

בינוניות

ארוכות

סה"כ

החלטות

N

%

N

%

N

%

N

%

בג"צ

3481

32.1

88

17.3

24

12.4

3593

31.1

אזרחי

5554

51.2

230

45.2

106

54.6

5890

51.0

פלילי

1817

16.7

191

37.5

64

33.0

2072

17.9

סה"כ

10852

100.0

509

100.0

194

100.0

11555

100.0

* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים

תרשים התפלגות ההחלטות לפי אורך ההחלטה

תרשים התפלגות ההחלטות לפי העניין הנדון