מעקב פעילות חצי -שנתי

ינואר - יוני 1999

אחוז ההחלטות שהתקבלו במהלך חצי השנה על-פי אורך ההחלטה

 

  • החלטות "קצרות": 1-2 עמודים;

  • החלטות "בינוניות": 3-4 עמודים;

  • החלטות "ארוכות": 5 עמודים ומעלה.