מעקב פעילות חצי שנתי

ינואר - יוני 1999

אחוז ההחלטות שהתקבלו במהלך חצי השנה על-פי העניין הנדון