מעקב פעילות חצי שנתי

ינואר יוני 1999

התפלגות מספר ההחלטות, כולל החלטות בדן יחיד, להן היה שותף כל שופט לפי העניין הנדון

 

אזרחי

פלילי

בג"צ

סה"כ

שופט

N

%

N

%

N

%

N

%

אהרון ברק

1921

42.7

214

9.3

370

8.3

2385

21.4

תיאודור אור

390

8.7

178

7.7

222

5.0

790

7.1

דורית בייניש

533

11.8

203

8.8

392

8.8

1128

10.1

דליה דורנר

51

1.1

147

6.4

519

11.7

717

6.4

יצחק אנגלרד

76

1.7

82

3.6

669

15.0

827

7.4

שלמה לוין

61

1.4

153

6.7

202

4.5

416

3.7

יצחק זמיר

273

6.1

199

8.7

201

4.5

673

6.0

טובה שטרסברג כהן

2

0.0

42

1.8

13

0.3

57

0.5

אליהו מצא

389

8.6

179

7.8

290

6.5

858

7.7

מישאל חשין

231

5.1

239

10.4

583

13.1

1053

9.5

חנוך אריאל

128

2.8

225

9.8

375

8.4

736

6.6

יעקב טירקל

224

5.0

206

9.0

324

7.3

754

6.8

מנחם אילן

85

1.9

68

3.0

105

2.4

258

2.3

עבד אל רחמן זועבי

111

2.5

93

4.0

142

3.2

346

3.1

יעקב קדמי

26

0.6

71

3.1

43

1.0

140

1.3

סה"כ

4501

100.0

2299

100.0

4450

100.0

11138

100.0

 

תרשים המתאר את אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט מתוך סה"כ ההחלטות שהתקבלו

תרשים המתאר את אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט לפי עניין ההחלטה