מעקב פעילות חצי-שנתי

ינואר - יוני 1999

אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה לפי עניין ההחלטה