מעקב פעילות חצי-שנתי

ינואר - יוני 1999

אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט מתוך סה"כ ההחלטות שהתקבלו במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה