מעקב פעילות רבעוני

יולי - ספטמבר 1999

אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט במהלך הרבעון לפי עניין ההחלטה