מעקב פעילות רבעוני

ינואר - מרץ 1999

אחוז ההחלטות שהתקבלו במהלך הרבעון על-פי העניין הנדון