מעקב פעילות רבעוני

אוקטובר - דצמבר 1999

אחוז ההחלטות בהם השתתף כל שופט במהלך הרבעון לפי עניין ההחלטה