מעקב פעילות רבעוני

אוקטובר - דצמבר 1999

אחוז ההחלטות שהתקבלו במהלך הרבעון על-פי העניין הנדון