מעקב פעילות רבעוני

אפריל - מאי 1999

אחוז ההחלטות שהתקבלו במהלך הרבעון על-פי העניין הנדון