מעקב פעילות חודשי

אוקטובר 1999

מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

על-פי העניין ואורך ההחלטה

 

החלטות

קצרות

בינוניות

ארוכות

סה"כ

בג"צ

525

11

7

543

אזרחי

660

33

14

707

פלילי

247

20

16

283

סה"כ

1432

64

37

1533

* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים