אחוז התפלגות ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

לפי העניין הנדון

אוקטובר 1999