מעקב פעילות חודשי

נובמבר 1999

מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

על-פי העניין ואורך ההחלטה

 

החלטות

קצרות

בינוניות

ארוכות

סה"כ

בג"צ

664

23

8

695

אזרחי

1179

72

24

1275

פלילי

469

60

12

541

סה"כ

2312

155

44

2511

* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים