אחוז התפלגות ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

לפי העניין הנדון

נובמבר 1999