מעקב פעילות חודשי

מאי 1999

מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

על-פי העניין ואורך ההחלטה

 

החלטות

קצרות

בינוניות

ארוכות

סה"כ

בג"צ

642

18

6

666

אזרחי

954

39

15

1008

פלילי

193

16

8

217

סה"כ

1789

73

29

1891

* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים