אחוז התפלגות ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

לפי העניין הנדון

מאי 1999