מעקב פעילות חודשי

מרץ 1999

מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

על-פי העניין ואורך ההחלטה

 

החלטות

קצרות

בינוניות

ארוכות

סה"כ

בג"צ

640

15

5

660

אזרחי

1139

23

19

1181

פלילי

324

48

16

386

סה"כ

2103

84

40

2227

* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים