אחוז התפלגות ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

לפי העניין הנדון

מרץ 1999