מעקב פעילות חודשי

יוני 1999

מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

על-פי העניין ואורך ההחלטה

 

החלטות

קצרות

בינוניות

ארוכות

סה"כ

בג"צ

715

26

3

744

אזרחי

1015

32

19

1066

פלילי

397

38

11

446

סה"כ

2127

96

33

2256

* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים