אחוז התפלגות ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

לפי העניין הנדון

יוני 1999