מעקב פעילות חודשי

יולי 1999

מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

על-פי העניין ואורך ההחלטה

 

החלטות

קצרות

בינוניות

ארוכות

סה"כ

בג"צ

594

15

10

619

אזרחי

831

42

15

888

פלילי

322

66

13

401

סה"כ

1747

123

38

1908

* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים