אחוז התפלגות ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

לפי העניין הנדון

יולי 1999