מעקב פעילות חודשי

ינואר 1999

מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

על-פי העניין ואורך ההחלטה

 

החלטות

קצרות

בינוניות

ארוכות

סה"כ

בג"צ

643

15

5

663

אזרחי

1194

71

16

1281

פלילי

387

37

10

434

סה"כ

2224

123

31

2378

* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים