אחוז התפלגות ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

לפי העניין הנדון

ינואר 1999