מעקב פעילות חודשי

ינואר 2000

מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

על-פי העניין ואורך ההחלטה

 

סה"כ

ארוכות

בינוניות

קצרות

החלטות

635

5

12

618

בג"צ

1000

16

42

942

אזרחי

422

36

51

335

פלילי

2057

57

105

1895

סה"כ

* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים