התפלגות מספר ההחלטות באחוזים

ינואר 2000

 

הגרף מתאר את התפלגות מספר ההחלטות אשר ניתנו במהלך החודש בבית המשפט העליון.

"החלטה קצרה" פירושה החלטה של עמוד אחד עד 2 עמודים.

"החלטה בינונית" פירושה החלטה של 3 עד 4 עמודים.

"החלטה קצרה" פירושה החלטה של 5 עמודים ומעלה.