מעקב פעילות חודשי

פברואר 1999

מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

על-פי העניין ואורך ההחלטה

 

החלטות

קצרות

בינוניות

ארוכות

סה"כ

בג"צ

402

7

1

410

אזרחי

666

36

21

723

פלילי

252

31

15

298

סה"כ

1320

74

37

1431

* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים