אחוז התפלגות ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

לפי העניין הנדון

פברואר 1999