מעקב פעילות חודשי

דצמבר 1999

מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

על-פי העניין ואורך ההחלטה

 

סה"כ

ארוכות

בינוניות

קצרות

החלטות

788

7

18

763

בג"צ

1040

23

46

971

אזרחי

485

16

81

388

פלילי

2313

46

145

2122

סה"כ

* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים