אחוז התפלגות ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

לפי העניין הנדון

דצמבר 1999