מעקב פעילות חודשי

אוגוסט 1999

מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

על-פי העניין ואורך ההחלטה

 

החלטות

קצרות

בינוניות

ארוכות

סה"כ

בג"צ

436

7

2

445

אזרחי

587

29

14

630

פלילי

277

27

19

323

סה"כ

1300

63

35

1398

* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים

תרשים התפלגות ההחלטות לפי אורכם

תרשים התפלגות ההחלטות לפי העניין הנדון