אחוז התפלגות ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

לפי העניין הנדון

אוגוסט 1999