מעקב פעילות חודשי

אפריל 1999

מספר ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

על-פי העניין ואורך ההחלטה

 

החלטות

קצרות

בינוניות

ארוכות

סה"כ

בג"צ

439

7

4

450

אזרחי

586

29

16

631

פלילי

264

21

4

289

סה"כ

1289

57

24

1370

* ההחלטות כוללות החלטות שופטים, החלטות הרכבים והחלטות רשמים

תרשים התפלגות ההחלטות לפי אורכם

תרשים התפלגות ההחלטות לפי העניין הנדון