אחוז התפלגות ההחלטות שניתנו בבית המשפט העליון

לפי העניין הנדון

אפריל 1999